Tin tức

 • GIẢM MỨC ĐÓNG BHTN TỪ 1% CÒN 0,5% QUỸ LƯƠNG THÁNG

  Nhằm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 07/04/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03/2017, Chính phủ đã nhất trí với đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với người sử dụng lao động từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người...

 • GIÁ CHO THUÊ CẢNG CẠN ĐƯỢC CỐ ĐỊNH TRONG 5 NĂM

  Nội dung này được quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/04/2017 về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017....

 • THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

  Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/04/2017 tại Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT....

 • NHIỀU ƯU ĐÃI VỚI NGƯỜI SẢN XUẤT, KINH DOANH MUỐI

  Ngày 05/04/2017, Chính phủ đã ra Nghị định số 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối; trong đó quy định cụ thể về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh muối....

 • KHÔNG DÙNG KHÁNG SINH TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN

  Đây là một trong những nguyên tắc được nêu tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 do Chính phủ ban hành, quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2017....