Tin nội bộ

 • DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ CÓ TUẦN 38 – 2018

  DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ CÓ TUẦN 38 – 2018 DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI Y TẾ-SỨC KHỎE ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA-THỂ ...

 • Bản Tin pháp luật trong tuần

  Bản Tin pháp luật trong tuần Đầu tư: NĂM 2019, THU PHÍ KHÔNG DỪNG TẤT CẢ CÁC TRẠM BOT Tại Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp ...

 • Kỹ năng của Luật Sư trong việc giải quyết các tranh chấp Lao Động

  Kỹ năng tư vấn, tham gia tố tụng, hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết một số tranh chấp lao động cụ thể đã phát sinh trên thực tế ....

 • Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật luật sư

  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 123/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ...

 • Nghị định 60/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

  CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 60/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ...