Quy định sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

  1. Điều khoản chung

Chào mừng bạn đến website Hỗ trợ pháp luật

Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ của của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những quy định dưới đây (Quy định sử dụng). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng .

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Quy định sử dụng. Bạn nên thường xuyên xem Quy định sử dụng mỗi khi truy cập vào website và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với Quy định sử dụng mới của chúng tôi.

  1. Dịch vụ và trách nhiệm của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi là những dịch vụ được ghi trên website này (dịch vụ).
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền và không cần thông báo trước việc điều chỉnh những qui định/dịch vụ.
Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi/website để bảo đảm thông tin này phù hợp với Quy định của pháp luật/website.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website mà không có sự tư vấn trực tiếp của chúng tôi .

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm các quy định pháp luật.

 3.Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn

Bạn cần đồng ý với những quy định, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

  1. Ai có thể tham gia vào website này

Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký thành viên và đưa thông tin lên website bạn phải là:

–  Luật sư, Luật gia, Công ty luật TNHH, Công ty luật hợp danh, Văn phòng luật sư, Tổ chức, cá nhân khác hành nghề luật theo qui định pháp luật.

  1. Sử dụng nội dung trên website

Nội dung trên website này mang tính tham khảo và không áp dụng cho trường hợp cụ thể tuy nhiên có thể được xem, khai thác các lợi ích kinh tế và in ra hoặc gửi cho người khác.

  1. Những điều cấm

Bạn đã đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

– Cung cấp các thông tin/hình ảnh/hàng hoá vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, sai sự thật….gây phương hại đến lợi ích Quốc gia/Nhà nước/cá nhân/tổ chức khác.

– Sử dụng những thông tin trên website nhằm mục đích gửi những email hoặc quảng cáo không có sự đồng ý của người nhận/chủ sở hữu hợp pháp tài sản, thông tin.

– Cung cấp các thông tin hoặc hình ảnh thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước mà không được sự đồng ý của họ.

  1. Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được chủ thể/khách hàng khác đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

  1. Thông báo sự vi phạm : Bất kỳ ai phát hiện thông tin nào trên website vi phạm qui định, qui chế, Pháp luật…hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết để chúng tôi kịp thời ngăn chặn và xử lý.
  2. Các Qui định/luật được áp dụng

Qui định, luật, qui định mới của website được ban hành hoặc áp dụng, nó sẽ được áp dụng với tất cả thành viên của website.

Bạn đồng ý rằng hoạt động thương mại hoặc không thương mại trên và thông qua website phải tuân theo các quy định, luật pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế mà việt Nam ký kết/tham gia.

  1. Qui định về liên kết

www.Hotrophapluat.com  bao gồm một số liên kết đến các website khác và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của nội dung những website đó. Chúng tôi khuyên các thành viên khi sử dụng các website đó nên đọc các chính sách của riêng họ

Thay mặt Ban Quản Trị

 

Form liên hệ