Sở hữu trí tuệ

 • Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Chứng từ nộp phí, lệ phí. ...

 • Thủ tục đăng ký sử dụng mã nước ngoài

  1) Thủ tục xin xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm và mức phí 2) Thủ tục xin xác nhận việc ủy quyền sử dụng MSMV trên sản phẩm liên doanh/ thuê gia công 3) Thủ tục đăng kí sử dụng mã UPC (cho hàng hóa xuất đi một số công ty ở Mỹ và Canada) và...

 • Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch

  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ)...

 • Các biểu mẫu đăng ký mã số, mã vạch

  DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU: 1. Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch 2. Hướng dẫn cấp mã số phân định vật phẩm 3. Mẫu ngừng sử dụng Mã số mã vạch 4. Mẫu đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch 5. Biên nhận hồ sơ...

 • Hướng dẫn kê khai hồ sơ đăng ký mã số, mã vạch

  – Mục Tên doanh nghiệp: ghi đúng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD). Đối với các cơ sở, nếu trên ĐKKD không ghi tên biển hiệu thì ghi “Hộ kinh doanh cá thể …..” – Địa chỉ doanh nghiệp kê khai theo đúng trên ĐKKD....