Tin tức

 • TÓM TẮT VĂN BẢN MỚI TUẦN (40 – 2018):

  TÓM TẮT VĂN BẢN MỚI TUẦN (40 - 2018):...

 • Bản Tin Văn bản Pháp Luật tuần 39-2018

  Bản Tin Văn bản Pháp Luật tuần 39-2018...

 • DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ CÓ TUẦN 38 – 2018

  DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ CÓ TUẦN 38 – 2018 DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI Y TẾ-SỨC KHỎE ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA-THỂ ...

 • Bản tin văn bản pháp luật tuần 33 – 2018

  TÓM TẮT VĂN BẢN:   Lao động-Tiền lương-Phụ cấp Bảo hiểm Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng Xuất nhập khẩu Xây dựng Tài nguyên-Môi trường Giao thông Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Cán bộ-Công chức-Viên chức Thông tin-Truyền thông Chính sách Hành chính Nông nghiệp-Lâm nghiệp Lao động-Tiền lương-Phụ cấp LỘ TRÌNH TĂNG LƯƠNG CHO CÔNG CHỨC, NGƯỜI ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN LUẬT THÁNG 8 – 2018

  TÓM TẮT VĂN BẢN: Doanh nghiệp: Tài chính-Ngân hàng- Tín dụng: Tài nguyên-Môi trường: Y tế-Sức khỏe: Giao thông: Chính sách An ninh trật tự Cơ cấu tổ chức Hàng hải: Ngoại giao: Doanh nghiệp: ĐIỀU LỆ MỚI CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Nghị định 105/2018/NĐ-CP được Chính phủ ...