Tư vẫn, Hỗ trợ

 • Thu hồi nợ xấu như thế nào ?

  nợ phát sinh trong các giao dịch dân sự, thương mại;  trong đó bên vay hoặc bên có nghĩa vụ thanh toán không thực hiện theo cam kết, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thể trong quan hệ giao dịch...

 • Tư vấn Trình tự khởi kiện thu hồi nợ khó đòi

  Xử lý, thu hồi nợ xấu luôn là bài toán khó của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ trước đến nay. Đây là công việc rất khó khăn và nhạy cảm, đòi hỏi người đi thu nợ phải nắm rõ các vấn đề pháp lý như thủ tục khởi kiện, hồ sơ khởi kiện nhằm bảo vệ...

 • Các lỗi thường gặp về sử dụng hóa đơn

  Tổng hợp một số Các lỗi thường gặp về sử dụng hóa đơn, hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn. STT Hành vi Mức phạt 1 Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các ...

 • Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin nội bộ

  Điều kiện cấp phép. Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin phải có đủ các điều kiện sau: Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin. Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho ...

 • Bồi Thường, Trợ Cấp Tai Nạn Lao Động Và Bệnh Nghề Nghiệp

  Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, kể cả trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, tấm rửa, cho con bú, đi vệ sinh, chuẩn bị và kết thúc...