Tin tức pháp luật

 • Văn bản mới tuần 23 – 2020

  (03/06/2020) Quyết định 857/QĐ-BKHĐT về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020...

 • 5 Luật mới có hiệu lực từ 01/01/2020 và văn bản hướng dẫn

  Từ ngày 01/01/2020, có 05 Luật mới chính thức có hiệu lực thi hành. Kèm theo văn bản hướng dẫn ....

 • Văn Bản mới ngày 09/12/2019

  Ngày 06/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1768/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển. giao (BOT)...

 • Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 30/10 – 01/11

  Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 30/10 – 01/11 1. Doanh nghiệp 2. Đầu tư 3. Thương mại 4. Xuất nhập khẩu 5. Tiền tệ – Ngân hàng 6. Thuế – Phí – Lệ Phí 7. Lao động – Tiền lương   8. Công nghệ thông tin 9. Bất động sản 10. ...

 • Điểm tin Pháp Luật tháng 10. 2019

  Điểm tin Pháp Luật tháng 10. 2019 BẢO HIỂM BỊ MẤT THẺ BHYT VẪN ĐƯỢC THANH TOÁN TRỰC TIẾP Sau khi nghiên cứu một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 5823/BYT-BH đưa ra một số hướng dẫn cụ thể. Theo đó, khi ...