Tin tức pháp luật

 • Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 30/10 – 01/11

  Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 30/10 – 01/11 1. Doanh nghiệp 2. Đầu tư 3. Thương mại 4. Xuất nhập khẩu 5. Tiền tệ – Ngân hàng 6. Thuế – Phí – Lệ Phí 7. Lao động – Tiền lương   8. Công nghệ thông tin 9. Bất động sản 10. ...

 • Điểm tin Pháp Luật tháng 10. 2019

  Điểm tin Pháp Luật tháng 10. 2019 BẢO HIỂM BỊ MẤT THẺ BHYT VẪN ĐƯỢC THANH TOÁN TRỰC TIẾP Sau khi nghiên cứu một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 5823/BYT-BH đưa ra một số hướng dẫn cụ thể. Theo đó, khi ...

 • Bản tin văn bản mới, ngày 28/09 – 01/10

  Bản tin văn bản mới, ngày 28/09 – 01/10   Danh Mục Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Tiền tệ – Ngân hàng Bảo hiểm Lao động – Tiền lương Công nghệ thông tin Bất động sản Bộ máy hành chính Thủ tục Tố tụng Tài chính nhà nước Xây dựng – Đô thị ...

 • BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 08/2019

  Ngày 14/08/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó tổng mức đầu tư xây dựng được xác định dựa trên 08 khoản chi phí gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục của dự án; Chi...

 • ĐIỂM TIN VĂN BẢN LUẬT THÁNG 4-2019

  ĐIỂM TIN VĂN BẢN LUẬT THÁNG 4-2019 BẢO HIỂM ĐÃ CÓ THỂ TRA CỨU THỜI GIAN THAM GIA BHXH QUA TIN NHẮN Từ ngày 03/04/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Đây là nội dung ...