Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ  và công cụ hỗ trợ

(Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018)

Trường hợp được nổ súng có cảnh báo

Đây là nội dung mới nổi bật tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

Theo đó, người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng vào đối tượng nhưng phải cảnh báo bằng hành động, mệnh lệnh lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước khi nổ súng trong trường hợp sau đây:

  • Khi biết rõ đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; (Quy định mới)
  • Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực hoặc công cụ, phương tiện khác tấn công hoặc chống trả đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác;…
  • Bên cạnh đó, một số điểm mới đáng chú ý trong Luật này là:

Cho phép các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí ./.

Đọc tham khảo nội dung của điều luật