5 Luật mới có hiệu lực từ 01/01/2020 và văn bản hướng dẫn

Từ ngày 01/01/2020, có 05 Luật mới chính thức có hiệu lực thi hành. Kèm theo văn bản hướng dẫn .

    STT


Tên Luật


Văn bản hướng dẫn


1

 


Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019


Thông tư 26/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh


 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Luật Chăn nuôi 2018


Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi
Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi


Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi


Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi


 

 

 

 

3

Luật Trồng trọt 2018 Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý phân bón


Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục loài cây trồng chính


Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt


Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng


4 Luật Thi hành án hình sự 2019 Chưa có
5 Luật Đầu tư công 2019 Chưa có