Doanh nghiệp

 • Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin nội bộ

  Điều kiện cấp phép. Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin phải có đủ các điều kiện sau: Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin. Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho ...

 • HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

  Hướng dẫn yêu cầu phá sảnCụ thể như sau: Cách thức thực hiện Địa điểm tiếp nhận hồ sơ –   Trụ sở Tòa án nhân dân nơi có thẩm quyền giải quyết; –   Hoặc có thể gửi hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án qua đường bưu điện. II. Thành phần số ...

 • Một số lưu ý đối với các doanh nghiệp trong tháng 4

  Trước ngày 03/4/2018: Thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng (nếu có) Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi...

 • Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2018 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

  Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo ...

 • Quyết toán thuế TNCN 2017

  1. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2017 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 1; điểm b.2, khoản 2, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC; Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC. 1.1. Đối với tổ chức trả thu nhập – Tờ ...