Dân sự

 • Điều kiện về kinh doanh bất động sản

  CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản Kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi ...

 • Thủ tục tách sổ hộ khẩu

  Điều kiện tách sổ hộ khẩu: – Người có cùng chỗ ở hợp pháp có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu. – Người đã nhập vào sổ hộ khẩu của người khác mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu. Hồ sơ ...

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI MUA, BÁN TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI,  NHÀ Ở, CHUNG CƯ…

  Nhằm tránh các rủi ro, khó khăn, thắc mắc khi mua, bán  hoặc đầu tư vào Bất động sản là tài sản hình thành trong tương lai chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau: I. Căn cứ pháp lý Luật nhà ở 2014; Luật kinh doanh bất động sản; Nghị định 99/2015/NĐ-CP. ...

 • THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

  I. Cách thức thực hiện Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện, yêu cầu kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây: a) Nộp trực tiếp tại Tòa án b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ ...

 • CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

  CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau: Nếu phần thu hồi là đất nông nghiệp, theo Khoản 1 Điều 90 Luật đất đai 2013 quy định bồi ...