Tin tức

 • HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ

  HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ 1. Người có quyền kháng cáo: (Điều 243 Bộ luật tố tụng dân sự) – Đương sự, người đại diện hợp pháp của họ – Cơ quan, tổ chức khởi kiện có quyền làm đơn kháng cáo bản án, quyết định tạm đình ...

 • HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ

  HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ 1.Những người có quyền kháng cáo: (Điều 231 Bộ luật tố tụng hình sự) – Bị cáo và người đại diện hợp pháp của họ. – Người bị hại và người đại diện hợp pháp của họ. – Người bào chữa hoặc người ...

 • Mẫu di chúc không có người làm chứng

  (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ)....

 • Mẫu di chúc có người làm chứng

  (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ). Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:...

 • Thừa kế theo Di chúc

  Người được hưởng thừa kế theo Di chúc khi người chết có Di chúc để lại và Di chúc đó hợp pháp, những người có tên trong Di chúc có đủ điều kiện nhận di sản thừa kế theo Di chúc và họ không từ chối nhận di sản đó. Thế nào là Di chúc hợp pháp:...