Tin tức

 • THỦ TỤC TÁCH SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ

  Thủ tục tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã...

 • QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÁI PHÉP

  Hàng xóm nhà tôi có nâng cấp căn nhà cũ từ 3 tầng lên 5 tầng. Nhưng theo tôi được biết, khi nâng cấp nhà, họ không xin phép cải tạo. Vậy cho tôi hỏi:Theo quy định của pháp luật thì phần xây thêm đó có bị buộc tháo dỡ không?...

 • Các văn bản mới ban hành

  Ngày 17/07/2017, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần....

 • Kỹ năng của Luật Sư trong việc giải quyết các tranh chấp Lao Động

  Kỹ năng tư vấn, tham gia tố tụng, hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết một số tranh chấp lao động cụ thể đã phát sinh trên thực tế ....

 • Các văn bản mới ban hành

    # KÝ HIỆU VĂN BẢN TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG 1 04/2017/TT-NHNN Thông tư 04/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành 2 42/2017/QH14 Nghị quyết 42/2017/QH14 của ...