Tin tức

 • VAN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 46/2017

  BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 46/2017 Doanh nghiệp Thuế-Phí-Lệ phí Giao thông Thông tin-Truyền thông Văn hóa-Thể thao-Du lịch Chính sách Hành chính Hình sự Nông nghiệp-Lâm nghiệp Doanh nghiệp: XỬ LÝ VƯỚNG MẮC TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 22/11/2017, Chính phủ đã ban hành quy ...

 • BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 45/2017

  BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 45/2017 DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN-M T Y TẾ-SỨC KHỎE ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH CHỨNG KHOÁN GIAO THÔNG CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG AN NINH TRẬT TỰ CHÍNH ...

 • BAN TIN VAN BAN LUAT TUAN 44/2017

  TÓM TẮT BAN TIN VAN BAN LUAT TUAN 44/2017 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH CHỨNG KHOÁN GIAO THÔNG ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ AN NINH TRẬT TỰ CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH CÔNG NGHIỆP NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP TƯ PHÁP-HỘ TỊCH VĂN BẢN ...

 • BAN TIN VAN BAN LUAT TUAN 43/2017

  TÓM TẮTBAN TIN VAN BAN LUAT TUAN 44/2017   Bảo hiểm: CHẬM NHẤT ĐẾN 30/6/2018, HOÀN THÀNH ĐỔI THẺ BHYT MỚI Tại Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 06/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn về việc tổ chức in, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và lập danh sách cấp thẻ ...

 • Bản Tin pháp luật trong tuần

  Bản Tin pháp luật trong tuần Đầu tư: NĂM 2019, THU PHÍ KHÔNG DỪNG TẤT CẢ CÁC TRẠM BOT Tại Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp ...