Tin tức

 • BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 48/2017

  BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 48/2017 DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-BẢO HIỂM ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN Y TẾ-SỨC KHỎE GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC THÔNG TIN-T.THÔNG VĂN HÓA-THỂ THAO AN NINH TRẬT TỰ CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH HÌNH SỰ CƠ CẤU TỔ CHỨC ...

 • Tư vấn thủ tục cấp lại bằng lái xe khi bị mất hoặc quá hạn

  Hỏi: Do bất cẩn, nên Em làm mất giấy phép lái xe máy A1. Cho em hỏi thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe A1 hiện nay được quy định như thế nào? Em xin cảm ơn. Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 1900 6192 – Công ...

 • Văn bản pháp Luật mới tuần 47

  Danh mục Văn bản pháp luật tuần 47 Doanh nghiệp Bảo hiểm Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng Hình sự Xuất nhập khẩu Cán bộ-Công chức-Viên chức Thông tin-Truyền thông Công nghiệp Văn hóa-Thể thao-Du lịch An ninh trật tự Chính sách Xuất nhập cảnh   # KÝ HIỆU                                                                    VĂN BẢN                                                                    DOANH NGHIỆP  1 1925/QĐ-TTg Quyết ...

 • VAN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 46/2017

  BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 46/2017 Doanh nghiệp Thuế-Phí-Lệ phí Giao thông Thông tin-Truyền thông Văn hóa-Thể thao-Du lịch Chính sách Hành chính Hình sự Nông nghiệp-Lâm nghiệp Doanh nghiệp: XỬ LÝ VƯỚNG MẮC TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 22/11/2017, Chính phủ đã ban hành quy ...

 • BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 45/2017

  BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 45/2017 DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN-M T Y TẾ-SỨC KHỎE ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH CHỨNG KHOÁN GIAO THÔNG CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG AN NINH TRẬT TỰ CHÍNH ...