Tin tức

 • CẬP NHẬT BẢN TIN VĂN BẢN MỚI  TUẦN 08/2018

  CẬP NHẬT BẢN TIN VĂN BẢN MỚI  TUẦN 08/2018 DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH AN NINH TRẬT TỰ ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN LUẬT TUẦN (08/2018)

  TÓM TẮT VĂN BẢN:  Doanh nghiệp: EVN ĐẢM BẢO KINH DOANH CÓ LÃI GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 Tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016 – 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trong ...

 • DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ CÓ TUẦN 7/2018

    DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI   TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH CƠ CẤU TỔ CHỨC NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP TƯ ...

 • Một số văn bản mới Tuần 7/2018

  Doanh nghiệp Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Tiền tệ – Ngân hàng Thuế – Phí – Lệ Phí Bảo hiểm Bất động sản Bộ máy hành chính Trách nhiệm hình sự Trách nhiệm hình sự Xây dựng – Đô thị Giáo dục Tài nguyên – Môi trường Văn hóa – Xã hội Doanh ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN (07/2018)

  TÓM TẮT VĂN BẢN:    Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng: KẾ HOẠCH NĂM 2018, TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TĂNG 8,5% Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 tại Quyết định số 169/QĐ-TTg. Theo kế hoạch này, tốc độ ...