Tin tức

 • 5 Luật mới có hiệu lực từ 01/01/2020 và văn bản hướng dẫn

  Từ ngày 01/01/2020, có 05 Luật mới chính thức có hiệu lực thi hành. Kèm theo văn bản hướng dẫn ....

 • Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước....

 • Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ  và công cụ hỗ trợ (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018) Trường hợp được nổ súng có cảnh báo Đây là nội dung mới nổi bật tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và ...

 • Chính sách Lao động – Thương mại có hiệu lực từ giữa tháng 04/2018

  Chính sách Lao động – Thương mại có hiệu lực từ giữa tháng 04/2018. 1. Trình tự khiếu nại trong lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục ...

 • Tư vấn Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

    Thủ tục hành chính Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Cách thức thực ...