Tin tức

 • DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ CÓ TUẦN 38 – 2018

  DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ CÓ TUẦN 38 – 2018 DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI Y TẾ-SỨC KHỎE ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA-THỂ ...

 • Bản tin văn bản pháp luật tuần 33 – 2018

  TÓM TẮT VĂN BẢN:   Lao động-Tiền lương-Phụ cấp Bảo hiểm Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng Xuất nhập khẩu Xây dựng Tài nguyên-Môi trường Giao thông Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Cán bộ-Công chức-Viên chức Thông tin-Truyền thông Chính sách Hành chính Nông nghiệp-Lâm nghiệp Lao động-Tiền lương-Phụ cấp LỘ TRÌNH TĂNG LƯƠNG CHO CÔNG CHỨC, NGƯỜI ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN LUẬT THÁNG 8 – 2018

  TÓM TẮT VĂN BẢN: Doanh nghiệp: Tài chính-Ngân hàng- Tín dụng: Tài nguyên-Môi trường: Y tế-Sức khỏe: Giao thông: Chính sách An ninh trật tự Cơ cấu tổ chức Hàng hải: Ngoại giao: Doanh nghiệp: ĐIỀU LỆ MỚI CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Nghị định 105/2018/NĐ-CP được Chính phủ ...

 • Bản tin văn bản mới nổi bật tuần 31 – 2018

  Bản tin văn bản mới nổi bật tuần 31 – 2018 Doanh nghiệp Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Tiền tệ – Ngân hàng Thuế – Phí – Lệ Phí Bảo hiểm Công nghệ thông tin Bất động sản Dịch vụ pháp lý Bộ máy hành chính Vi phạm hành chính Tài chính nhà ...

 • Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ  và công cụ hỗ trợ (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018) Trường hợp được nổ súng có cảnh báo Đây là nội dung mới nổi bật tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và ...