Tin tức

 • Chính sách Lao động – Thương mại có hiệu lực từ giữa tháng 04/2018

  Chính sách Lao động – Thương mại có hiệu lực từ giữa tháng 04/2018. 1. Trình tự khiếu nại trong lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục ...

 • VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TUẦN 13/2018

    Thuế-Phí-Lệ phí: QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ, KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 16/03/2018. Thông tư này bổ sung các khoản chi được ...

 • Văn bản mới cập nhật tuần 11/2018

  DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ CÓ DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP BẢO HIỂM ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI   TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE CHỨNG KHOÁN GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VĂN HÓA-THỂ ...

 • Bản tin văn bản mới tháng 3

    Doanh nghiệp Đầu tư Thương mại Thuế – Phí – Lệ Phí Lao động – Tiền lương Công nghệ thông tin Dịch vụ pháp lý Bộ máy hành chính Văn phòng Chính phủ ban hành Vi phạm hành chính Trách nhiệm hình sự Thủ tục Tố tụng Tài chính nhà nước Giao thông – ...

 • BAN TIN VAN BAN LUAT HANG TUAN (09/2018)

  Ngày 28/02/2018, Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Nghị định 26/2018/NĐ-CP. EVN là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, vốn điều lệ đến hết năm 2018 là 205.390 tỷ đồng....