Tư vấn pháp luật hình sự

Tư vấn pháp luật hình sự

 

+   Tư vấn pháp luật hình sự, luật tố tụng hình sự và các vấn đề liên quan .

 

+   Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật hình sự như tội phạm, khung hình phạt, tội danh, tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự…

 

  1. Nội dung tư vấn pháp luật hình sự:

 

+   Tư vấn và phân tích các quy định pháp luật trong lĩnh vực hình sự, thủ tục tố tụng hình sự, tư vấn về các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự và các vấn đề khác liên quan cho cá nhân, tổ chức để hiểu và không vi phạm pháp luật;

 

+  Tư vấn và cung cấp miễn phí văn bản pháp luật hình sự và các văn bản khác liên quan trong lĩnh vực (Cung cấp qua Email);

 

+   Tư vấn và giúp khách hàng tìm và phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích hành vi vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;

 

+   Tư vấn và giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

 

+   Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường;

 

+   Tư vấn cho khách hàng và soạn thảo các văn bản trong quá trình tiếp nhận vụ án như:

 

–    Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự;

 

–    Đơn trình báo vi phạm;

 

–    Đơn xin bảo lãnh;

 

–    Đơn kháng cáo;

 

–    Đơn xin sao lục bản án, quyết định;

 

–    Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can, bị cáo;

 

–    Đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự …