Thời hiệu khởi kiện theo quy định của luật

Thời hiệu khởi kiện theo quy định của  luật

I. Các tranh chấp về dân sự:

 1. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện (Điều 155 BLDS).
 2. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản
 3. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu (Trừ trường hợp có quy định khác)
 4. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai
 5. Các trường hợp ap dụng thời hiệu là 2 năm (Điều 132 BLDS
 6. Yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu quy định tại các điều 125. 126.127.128.129 BLDS.
 7. Các giao dịch do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện.
 8. Các giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối,đe dọa, cưỡng ép.
 9. Giao dịch dân sự vô hiệudo bị nhầm lẫn
 10. Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lậpkhông nhận thức và làm chủ hành vi của mình
 11. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủquy định về hình thức
 • Không hạn chế thời hiệu (Điều 132 BLDS
 1. yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu dovi phạm điều 123,124 BLDS
 2. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội.
 3. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo.
 4. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu,được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật
 5. 10 năm đối với bất động sản30 năm  đối với BĐS kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp có quy định khác (Điều 236 BLDS)
 6. Tranh chấp về hợp đồng là 3 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc
  phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (Điều 429 BLDS)
 7. Yêu cầu bồi thương thiệt hại

3 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (Điều 588 BLDS).

 • Chia di sản thừa kế

30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế.

 • Yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác

10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

 1. Yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
 2. Xử lý kỷ luật lao động (Điều 124 BLLĐ 2012)
 3. Tối đa 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm.
 4. Tối đa 12 tháng nếu hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động.
 5. Nếu hết thời hiệu kỷ luật lao động do người lao động nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động, đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối
  với hành vi vi phạmđược quy định tại khoản 1 điều 126 của BLLĐ 2012; lao động nữ có thai, ngỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12thánh tuổi thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động thêm tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên
 6. Yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (Điều 202 BLLĐ 2012)

01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm

 • Yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cas nhân (Điều 202 BLLDD2012)

06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm

 • Yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền (Điều 207 BLLĐ 2012

01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mionhf bị vi phạm

 • Các tranh chấp về thương mại

02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trừ trường hợp sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại trọng tài hoặc tóa án trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày giao hàng  (Điều 319 LTM 2005)

 1. Thời hiệu khởi kiện vên hư hỏng, mất mát hàng hóa

01 năm kể từ ngày trả hàng hoặc lẽ ra phải trả hàng cho người nhận hàng (Điều 169 BLHHVN 2015)

 • Hợp đồng vận chuyển theo chuyến

02 năm kể từ ngày người khởi kiện biết hoặc phảibiết quyền lợi của mình bị xâm phạm (Điều 195 BLHHVN2015)

 • Đòi bồi thường tổn thất do hành khách bị thương hoặc tổn hại khác về sức khỏe

02 năm tính từ ngày hành khách rời tàu (Điều 214 BLHHVN 2015)

 • Đòi bồi thường tổn thất do hành khách chết trong thời gian vận chuyển

02 năm tính từ ngày hành khách rời tàu (Điều 214 BLHHVN 2015)

 • Đòi bồi thường tổn thất do hành khách bị thương trong quá trình vận chuyển dẫn đến hậu quả hành khách đó chết sau khi rời tàu

02 năm tính từ ngày người đó chết nhưng không được quá 03 năm kêt từ ngày rời tàu
(Điều 214 BLHHVN 2015)

 1. Đòi bồi thường mất mát, hư hỏng hành lý

02 năm tính từ ngày hành khách rời tàu hoặc ngày lẽ ra hành khách rời tàu tùy thuộc vào thời điểm nào muộn hơn Điều 214 BLHHVN 2015

 • Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

02 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp
(Điều 336 BLHHVN 2015)

 • Tranh Chấp vềvận tải đường thủy  nội địaĐòi bồi thường mất mát , hư hỏng hàng hóa , hành lý ký gửi, bao gửi, đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến tính mạng sức khỏe

01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 92 luật GTĐTNĐ 2004 sửa đổi 2014)

 • ………