Bảng chấm công, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ 2017

Bảng chấm công, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ 2017

Nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc xây dựng thang lương, bảng lương năm 2017; bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ năm 2017; Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn những tài liệu này. Các bạn có thể tải về để tham khảo.

=> Xem, tải Tại Đây

  1. Đã có Thông tư 20/2017/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 06/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC).

=> Xem chi tiết Tại Đây

  1. Sắp tới sẽ giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động?

=> Xem chi tiết Tại Đây

  1. Giá khám, chữa bệnh BHYT áp dụng từ ngày 01/7/2017

Theo đó:

– Điều chỉnh, bổ sung giá (đã bao gồm tiền lương) của 118 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện

– Hướng dẫn thực hiện giá khám bệnhgiá dịch vụ ngày giường điều trị , giá dịch vụ và xét nghiệm.

=> Xem chi tiết Danh mục Tại Đây

_______________