Giải pháp giảm thiểu và thu hồi nợ xấu trong doanh nghiệp

Hoạt động Thương mại trong doanh nghiệp thường diễn ra rất tấp nập và phong phú, nó mang lại hiệu quả kinh tế nhất định và mang lại đời sống vật chất cho người lao động trong doanh nghiệp.

Vì đây là hoạt động Mua bán, trao đổi hàng hóa, hợp tác kinh doanh … phát sinh từ Hợp đồng  trong đó dòng tiền thanh toán phải được luân chuyển mà không bị ách tắc ở bất kỳ điểm nào. Tuy nhiên trong quá trình kinh doanh các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản nợ chậm thanh toán.

I. Nguyên nhân phát sinh.

–              Phát sinh từ khi thỏa thuận ký kết hợp đồng các điều khoản thanh toán chưa thật cụ thể.

–              Thiếu hồ sơ giấy tờ bàn giao, giao nhận.

–              Do sự trì hoãn của đối tác không muốn thanh toán.

–              Do doanh nghiệp bị phá sản không có khả năng trả nợ.

–              ……..

II. Để khắc phục tình trạng như đã thì chúng ta cần phải làm gì?

–              Nắm rõ về tính chất pháp lý của hồ sơ công nợ.

–              Phải có nghiệp vụ, những kỹ năng xử lý và thu hồi nợ.

–              Căn cứ từng hồ sơ cụ thể, đưa ra phương án xử lý, thu hồi nợ phù hợp.

III.  Biện pháp khắc phục

–              Sử dụng dịch vụ thu hồi nợ của các văn phòng luật sư.

–              Giao cho bộ phần chuyên trách trong Công ty xử lý.

–              Lập quý bình ổn để khấu trừ (Phòng trừ dủi do)

–              Khởi kiện yêu cầu Tòa án cấp có thẩm quyền giải quyết.

–              Xây dựng củng cố quy trình hoạt động thương mại từ khi thương thảo hợp đồn

V. Yêu cầu và lợi ích

–              Giữ được uy tín, danh dự của doanh nghiệp.

–              Giữ được mối quan hệ và tạo sự tôn trọng từ đối tác.

–              Mang lại sự ổn định, tránh thất thoát về tài chính.

–              Đảm bảo dòng tiền của công ty bạn không bị tắc nghẽn.

–              Hạn chế tối đa những rủi ro pháp lý.

–              Thu hồi nợ với chi phí hợp lý.

–              Tập trung nguồn lực, thời gian vào việc kinh doanh, sản xuất.

Các doanh nghiệp cần hỗ trợ chuyên sâu xin liên hệ qua Mail ./.