Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2018

Những ngày qua, nhiều Doanh nghiệp và Người lao động gửi câu hỏi đến Công ty Luật Đại Nam thắc mắc về mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ ngày 01/01/2018 sẽ được thực hiện như thế nào?

Công ty Luật Đại Nam xin giải đáp như sau:

Căn cứ vào Luật BHXH 2014Luật việc làm 2013Nghị định 105/2014/NĐ-CPNghị định 44/2017/NĐ-CP thì mức đóng BHXH bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2018 được thực hiện theo bảng dưới đây:

Bảo hiểm xã hội

(BHXH)

Bảo hiểm thất nghiệp

(BHTN)

Bảo hiểm y tế

(BHYT)

Quỹ hưu trí, tử tuất Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Quỹ ốm đau, thai sản
Người sử dụng lao động 14% 0.5% 3% 1% 3%
Người lao động 8% 1% 1.5%
Tổng cộng       32%