Tư vẫn, Hỗ trợ

 • Quyết toán thuế TNCN 2017

  1. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2017 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 1; điểm b.2, khoản 2, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC; Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC. 1.1. Đối với tổ chức trả thu nhập – Tờ ...

 • Bồi Thường, Trợ Cấp Tai Nạn Lao Động Và Bệnh Nghề Nghiệp

  Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, kể cả trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, tấm rửa, cho con bú, đi vệ sinh, chuẩn bị và kết thúc...

 • Giải pháp giảm thiểu và thu hồi nợ xấu trong doanh nghiệp

  Hoạt động Thương mại trong doanh nghiệp thường diễn ra rất tấp nập và phong phú, nó mang lại hiệu quả kinh tế nhất định và mang lại đời sống vật chất cho người lao động trong doanh nghiệp....

 • Chế độ chính sách mới cho người lao động

  Chế độ chính sách mới cho người lao động...

 • 16 KHOẢN THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2017

  Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013). – Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng...