Tuổi chịu trách nhiệm hình sự của tội giao cấu với trẻ em

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi người đủ 16 tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em hay không?  Nếu gia đình bên người bị hại tố cáo thì làm thế nào?

Trả lời:

 

– Về trách nhiệm hình sự:

Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015 quy định cụ thể:

“Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

………

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Mặc dù theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự 2015, người đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.  Tuy nhiên, đối với Tội giao cấu với trẻ em, pháp luật hiện hành quy định đây là tội có chủ thể đặc biệt. Tức là chỉ người đã thành niên hay chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên mới trở thành chủ thể của tội này. Nên người đủ 16 tuổi không phạm tội này.

Về việc tố giác của gia đình người bị hại.

Mọi công dân đều có thể tố giác về hành vi mà mình cho rằng phạm tội. Tuy nhiên sau khi tiếp nhận tin tố giác của công dân, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác minh xem có sự việc có dấu hiệu của tội phạm hay không thì mới tiến hành khỏi tố và tiến hành các hoạt động khác để giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp hành vi không cấu thành tội phạm như trên, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định không khỏi tố vụ án hoặc khởi tố vụ án đối với hành vi cấu thành một tội phạm khác theo quy định của pháp luật.

 

Chuyên viên Nguyễn Bảo Ngọc