Đất hỗn hợp sử lý như thế nào?

Xin được chuyên gia hỗ trợ.

Đất hỗn hợp khi nào được giải quyết và để biết được về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Huyện thì người sử dụng đất phải làm gì ạ?