THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Tên thủ tục hành chính Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận Một cửa, Sở Tư pháp.
Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ;

Bước 2: – Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa, Sở Tư pháp.

– Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện). Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không đủ điều kiện cấp phiếu thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Thành phần hồ sơ – Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thời hạn giải quyết 10 ngày. Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 luật Lý lịch tư pháp, trường hợp phải xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 15 ngày.
Đối tượng thực hiện
  • – Cá nhân, tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC – Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

– Cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Cơ quan trực tiếp thực hiện
  • Sở Tư Pháp
Kết quả thực hiện Phiếu lý lịch tư pháp số 1.
Phí Theo quy định