Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn (mẫu)

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn

 

+ Phần tình cảm: Theo quy định của Luật Hôn Nhân và Gia đình thì phần nội dung đơn, nguyên đơn có quyền ghi nhận lại toàn bộ thời gian, quá trình chung sống giữa hai vợ chồng như: Lý do xin ly hôn (Ngoại tình/cờ bạc/bạo hành gia đình….), mâu thuẫn phát sinh do đâu ? đã ly thân hay chưa ? hoặc thời gian sống ly thân là từ bao giờ đến bao giờ ….

+ Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con …. Nếu chưa có con chung ghi chưa có. Nếu không thỏa thuận được việc nuôi con thì ghi: Hai bên không thỏa thuận được quyền nuôi con, đề nghị tòa án căn cứ theo các quy định pháp lý hiện hành và phân chia quyền nuôi con và cấp dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

+ Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và Nếu không có tài sản chung ghi không có. Hoặc gi tài sản chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia;

+ Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có… Hoặc ghi Nợ chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia.

File: Mẫu đơn xin ly hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

ĐƠN KHỞI KIỆN

             Kính gửi:   Tòa án nhân dân quận Hà Đông

Họ và tên người khởi kiện: Nguyễn Văn A                      sinh năm: 1980

Hộ khẩu thường trú:  ………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………….…………………………………..

Họ và tên người bị kiện: Nguyễn Thị B                sinh năm: 1985

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….

Hai người đã đăng ký kêt hôn: ngày 19 tháng 10 năm 2010 tại UBND phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Yêu cầu Toà án nhân dân quận Hà Đông giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

1. Về quan hệ hôn nhân:

Ngày19/10/2010, Tôi có kết hôn với bà Nguyễn Thị B và chung sống với nhau hạnh phú đến đầu năm 20… thì chúng tôi bắt đầu có nhiều mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng và các vấn đề xã hội khác,  dẫn đến chúng tôi không còn tình cảm với nhau và hưởng đến việc tâm sinh lý cũng như việc học hành của các con tôi. Từ ….. tháng …… năm….., Tôi và vợ tôi đã chính thức sống ly thân đến nay đã tròn…..năm. Đời sống chung của chúng tôi không thể hòa hợp nay làm đơn này để đề nghị tòa án nhân dân giải quyết thủ tục ly hôn.

2. Về con chung

– Con lớn: Nguyễn Thị C                                         sinh năm: …….

– Con thứ hai: Nguyễn Văn D                                 sinh năm: …..

Do hiểu biết của vợ tôi không có hạn, cũng như thu nhận thấp, nên tôi muốn được nuôi dưỡng cả 02 người con và không yêu cầu cấp dưỡng từ vợ.

3. Về tài sản chung, công nợ, công sức, đất nông nghiệp:

Vợ chồng có 01 ngôi nhà đứng tên cả hai, nay đề nghị Tòa án phân chia tài sản chung.

4. Cam kết của người ký đơn:

Ngoài những nội dung trên tôi không có yêu cầu nào khác. Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết từ Quý tòa./.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (Bản Chính)

2/ Giấy khai sinh của những người con (Bản sao công chứng)

3/ Sổ hộ khẩu (Bản sao công chứng)

4/ Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng)

5/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

NGƯỜI KHỞI KIỆN