Tin tức pháp luật

 • BAN TIN VAN BAN LUAT HANG TUAN (05/2018)

    Doanh nghiệp: ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được Chính phủ ban hành ngày 16/01/2018 tại Nghị định số 11/2018/NĐ-CP. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có vốn điều lệ 3.250 tỷ đồng, ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 4/2018

  DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH AN NINH TRẬT TỰ CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH CƠ CẤU ...

 • BAN TIN VAN BAN CAP NHAT HANG TUAN (05/2018)

    DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP BẢO HIỂM ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG CHỨNG KHOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH NÔNG ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 2/2018

  Đầu tư: CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC Y TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ WHO Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư “Chương trình hợp tác giữa y tế với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2018 – 2019” do Tổ chức Y ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 02/2018

  TÓM TẮT VĂN BẢN:    Doanh nghiệp: CƠ CẤU LẠI VNPT: PHẤN ĐẤU TĂNG TRƯỞNG DOANH THU TRÊN 6,5%/NĂM Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn từ nay đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017. Việc cơ cấu ...