Tin tức pháp luật

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN (07/2018)

  TÓM TẮT VĂN BẢN:    Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng: KẾ HOẠCH NĂM 2018, TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TĂNG 8,5% Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 tại Quyết định số 169/QĐ-TTg. Theo kế hoạch này, tốc độ ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN (06/2018)

  TÓM TẮT VĂN BẢN:   Doanh nghiệp: THÀNH LẬP ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP Theo Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 03/02/2018, Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ủy ban này là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng ...

 • BAN TIN VAN BAN LUAT HANG TUAN (05/2018)

    Doanh nghiệp: ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được Chính phủ ban hành ngày 16/01/2018 tại Nghị định số 11/2018/NĐ-CP. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có vốn điều lệ 3.250 tỷ đồng, ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 4/2018

  DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH AN NINH TRẬT TỰ CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH CƠ CẤU ...

 • BAN TIN VAN BAN CAP NHAT HANG TUAN (05/2018)

    DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP BẢO HIỂM ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG CHỨNG KHOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH NÔNG ...