Tin tức pháp luật

 • BẢN TIN VĂN BẢN LUẬT TUẦN (08/2018)

  TÓM TẮT VĂN BẢN:  Doanh nghiệp: EVN ĐẢM BẢO KINH DOANH CÓ LÃI GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 Tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016 – 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trong ...

 • DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ CÓ TUẦN 7/2018

    DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI   TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH CƠ CẤU TỔ CHỨC NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP TƯ ...

 • Một số văn bản mới Tuần 7/2018

  Doanh nghiệp Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Tiền tệ – Ngân hàng Thuế – Phí – Lệ Phí Bảo hiểm Bất động sản Bộ máy hành chính Trách nhiệm hình sự Trách nhiệm hình sự Xây dựng – Đô thị Giáo dục Tài nguyên – Môi trường Văn hóa – Xã hội Doanh ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN (07/2018)

  TÓM TẮT VĂN BẢN:    Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng: KẾ HOẠCH NĂM 2018, TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TĂNG 8,5% Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 tại Quyết định số 169/QĐ-TTg. Theo kế hoạch này, tốc độ ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN (06/2018)

  TÓM TẮT VĂN BẢN:   Doanh nghiệp: THÀNH LẬP ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP Theo Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 03/02/2018, Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ủy ban này là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng ...