Tin tức pháp luật

 • DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ CÓ TUẦN 7/2018

    DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI   TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH CƠ CẤU TỔ CHỨC NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP TƯ ...

 • Một số văn bản mới Tuần 7/2018

  Doanh nghiệp Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Tiền tệ – Ngân hàng Thuế – Phí – Lệ Phí Bảo hiểm Bất động sản Bộ máy hành chính Trách nhiệm hình sự Trách nhiệm hình sự Xây dựng – Đô thị Giáo dục Tài nguyên – Môi trường Văn hóa – Xã hội Doanh ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN (07/2018)

  TÓM TẮT VĂN BẢN:    Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng: KẾ HOẠCH NĂM 2018, TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TĂNG 8,5% Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 tại Quyết định số 169/QĐ-TTg. Theo kế hoạch này, tốc độ ...

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN (06/2018)

  TÓM TẮT VĂN BẢN:   Doanh nghiệp: THÀNH LẬP ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP Theo Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 03/02/2018, Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ủy ban này là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng ...

 • BAN TIN VAN BAN LUAT HANG TUAN (05/2018)

    Doanh nghiệp: ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được Chính phủ ban hành ngày 16/01/2018 tại Nghị định số 11/2018/NĐ-CP. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có vốn điều lệ 3.250 tỷ đồng, ...