Tin tức pháp luật

 • Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

  Trong tháng 4/2017, một số chính sách mới liên quan đến tiền lương, phụ cấp bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:...

 • DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI THÁNG 3 NĂM 2017

  Ngày 29/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 377/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012....

 • Phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo

  Khiếu nại và tố cáo là hai từ khá quen thuộc trong pháp luật hành chính, không chỉ quen thuộc trong phạm vi pháp luật, mà cuộc sống thường nhật vẫn thường sử dụng chúng, thế nhưng, bản chất của 2 từ này hoàn toàn khác nhau. Làm sao để hiểu rõ thế nào là khiếu nại, thế nào...

 • Án lệ số 06/2016/AL

  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao....

 • Công bố án lệ – Tòa án nhân dân tối cao

  Ngày 06 tháng 4 năm 2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 220/ QĐ-CA quyết định về việc công bố án lệ. Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao đã đăng tải 06 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao...