Tin tức pháp luật

 • GIẢM MỨC ĐÓNG BHTN TỪ 1% CÒN 0,5% QUỸ LƯƠNG THÁNG

  Nhằm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 07/04/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03/2017, Chính phủ đã nhất trí với đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với người sử dụng lao động từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người...

 • GIÁ CHO THUÊ CẢNG CẠN ĐƯỢC CỐ ĐỊNH TRONG 5 NĂM

  Nội dung này được quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/04/2017 về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017....

 • THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

  Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/04/2017 tại Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT....

 • ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG MỚI CÁC KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG

  Nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập và bảo đảm hiệu quả đầu tư xây dựng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí…, ngày 03/04/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính....

 • THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  Ngày 04/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường....