Tin tức pháp luật

 • BAN TIN VAN BAN LUAT TUAN 35/2017

  QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC, CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG BIỂN  QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC LẬP THEO CHU KỲ 10 NĂM ...

 • BAN TIN VAN BAN LUAT TUAN 34/2017

  BỎ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRONG HỒ SƠ VAY VỐN TẠO VIỆC LÀM ĐƯỢC MUA NGOẠI TỆ ĐỂ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG KHÔNG ĐẦU TƯ QUÁ 20% GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA QUỸ HƯU TRÍ VÀO CHỨNG KHOÁN...

 • AI CÓ QUYỀN KIỂM TRA, KHÁM XÉT CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN

  Ai có quyền kiểm tra, khám xét chỗ ở của công dân? Hỏi: Gần đây tôi có xem video về một anh công an vào nhà kiểm tra hành chính, rồi nhổ nước bọt khi người dân yêu cầu xuất trình giấy tờ. Vậy cho tôi hỏi: Trong trường hợp nào và ai có thẩm ...

 • QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÁI PHÉP

  Hàng xóm nhà tôi có nâng cấp căn nhà cũ từ 3 tầng lên 5 tầng. Nhưng theo tôi được biết, khi nâng cấp nhà, họ không xin phép cải tạo. Vậy cho tôi hỏi:Theo quy định của pháp luật thì phần xây thêm đó có bị buộc tháo dỡ không?...

 • Các văn bản mới ban hành

  Ngày 17/07/2017, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần....