Tin tức pháp luật

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 01/2018

  ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP SCIC CÓ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2018 NĂM 2018, TĂNG TỶ LỆ VỐN NGẮN HẠN CHO VAY TRUNG, DÀI...

 • BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 50/2017

  DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ CÓ DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ BẢO HIỂM ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE GIAO THÔNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH AN NINH TRẬT TỰ CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ...

 • BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 48/2017

  BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 48/2017 DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-BẢO HIỂM ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN Y TẾ-SỨC KHỎE GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC THÔNG TIN-T.THÔNG VĂN HÓA-THỂ THAO AN NINH TRẬT TỰ CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH HÌNH SỰ CƠ CẤU TỔ CHỨC ...

 • Văn bản pháp Luật mới tuần 47

  Danh mục Văn bản pháp luật tuần 47 Doanh nghiệp Bảo hiểm Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng Hình sự Xuất nhập khẩu Cán bộ-Công chức-Viên chức Thông tin-Truyền thông Công nghiệp Văn hóa-Thể thao-Du lịch An ninh trật tự Chính sách Xuất nhập cảnh   # KÝ HIỆU                                                                    VĂN BẢN                                                                    DOANH NGHIỆP  1 1925/QĐ-TTg Quyết ...

 • VAN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 46/2017

  BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 46/2017 Doanh nghiệp Thuế-Phí-Lệ phí Giao thông Thông tin-Truyền thông Văn hóa-Thể thao-Du lịch Chính sách Hành chính Hình sự Nông nghiệp-Lâm nghiệp Doanh nghiệp: XỬ LÝ VƯỚNG MẮC TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 22/11/2017, Chính phủ đã ban hành quy ...