Tin tức pháp luật

 • Văn bản pháp Luật mới tuần 47

  Danh mục Văn bản pháp luật tuần 47 Doanh nghiệp Bảo hiểm Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng Hình sự Xuất nhập khẩu Cán bộ-Công chức-Viên chức Thông tin-Truyền thông Công nghiệp Văn hóa-Thể thao-Du lịch An ninh trật tự Chính sách Xuất nhập cảnh   # KÝ HIỆU                                                                    VĂN BẢN                                                                    DOANH NGHIỆP  1 1925/QĐ-TTg Quyết ...

 • VAN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 46/2017

  BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 46/2017 Doanh nghiệp Thuế-Phí-Lệ phí Giao thông Thông tin-Truyền thông Văn hóa-Thể thao-Du lịch Chính sách Hành chính Hình sự Nông nghiệp-Lâm nghiệp Doanh nghiệp: XỬ LÝ VƯỚNG MẮC TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 22/11/2017, Chính phủ đã ban hành quy ...

 • BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 45/2017

  BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 45/2017 DOANH NGHIỆP THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN-M T Y TẾ-SỨC KHỎE ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH CHỨNG KHOÁN GIAO THÔNG CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG AN NINH TRẬT TỰ CHÍNH ...

 • BAN TIN VAN BAN LUAT TUAN 44/2017

  TÓM TẮT BAN TIN VAN BAN LUAT TUAN 44/2017 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG Y TẾ-SỨC KHỎE ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH CHỨNG KHOÁN GIAO THÔNG ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở ĐẦU TƯ AN NINH TRẬT TỰ CHÍNH SÁCH HÀNH CHÍNH CÔNG NGHIỆP NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP TƯ PHÁP-HỘ TỊCH VĂN BẢN ...

 • BAN TIN VAN BAN LUAT TUAN 43/2017

  TÓM TẮTBAN TIN VAN BAN LUAT TUAN 44/2017   Bảo hiểm: CHẬM NHẤT ĐẾN 30/6/2018, HOÀN THÀNH ĐỔI THẺ BHYT MỚI Tại Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 06/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn về việc tổ chức in, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và lập danh sách cấp thẻ ...