Hình sự 2

 • 28 tội không miễn trừ với trẻ em sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2018,

  28 tội không miễn trừ với trẻ em sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2018 Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm… là những hành vi dù người phạm tội chưa đủ 18 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều 123: tội Giết người, Điều 134: tội Cố ý gây thương tích hoặc gây ...

 • Quy định về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

  Người nào có một trong những hành vi sau đây: Chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về...

 • Tội phạm là gì ? Các yếu tố cấu thành tội phạm.

  Tội phạm là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật hình sự do người có trách nhiệm, năng lực hành vi......

 • Quy định thể hiện tính nhân đạo của Bộ luật Hình sự 2015

  Bộ luật Hình sự 2015 lùi thời gian có hiệu lực đến khi hoàn chỉnh việc sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết 144/2016/QH13 của Quốc hội. Tuy nhiên, các quy định có lợi cho người phạm tội trong Bộ Luật Hình sự 2015 vẫn được áp dụng ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 2016....

 • Xóa án tích theo Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015

  Bộ luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, mặc dù đến nay thời điểm có hiệu lực thi hành của Bộ luật đang tạm lùi lại, nhưng với những chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016, thì những quy định có lợi cho người phạm ...