Doanh nghiệp

 • Hoạt động mua bán , sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Nguyên tắc then chốt đằng sau việc mua một công ty là nhằm tăng giá trị lớn hơn nhiều lần cho cổ đông chứ không chỉ là tổng của hai công ty. Nói cách khác, hai công ty Sáp nhập cùng nhau sẽ có giá trị lớn hơn hai công ty riêng lẻ – và ít nhất nó cũng...

 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  1. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (Tham khảo) 2. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN (Tham khảo) 3. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ TỔ CHỨC (Tham khảo) 4. DANH SÁCH NGƯỜI ...

 • CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

  1. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (Tham khảo) 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (Tham khảo) 3. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (Tham khảo)...

 • CÔNG TY HỢP DANH

  1. Điều lệ Công ty Hợp Danh Tải về 2. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty Hợp DanhTải về 3. Danh Sách thành viên công ty Hợp danh Tải về...

 • GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN...