Doanh nghiệp

 • Xây dựng thang lương, bảng lương 2017

  Khi xây dựng thang lương, bảng lương 2017 thì doanh nghiệp phải căn cứ vào Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017). ...

 • Bảng chấm công, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ 2017

  Nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc xây dựng thang lương, bảng lương năm 2017; bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ năm 2017; Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn những tài liệu này. Các bạn có thể tải về để tham khảo....

 • Quy định về hòa giải thương mại

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định rõ nguyên tắc, chính sách, điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại. Nguyên tắc hòa giải Nghị định yêu cầu việc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại phải đảm bảo nguyên tắc các bên tranh chấp tham gia hòa giải...

 • Bảo hiểm cho NLĐ trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người

  Theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 của Bộ Tài chính, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường trước khi người lao động thực hiện công việc. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp này là 100 triệu đồng/người/vụ....

 • Khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011.

  Theo quy định của BLTT DS tranh chấp kinh doanh thương mại là trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án và quy trình giải quyết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tổ tụng Dân sự như vụ án dân sự....