Đất đai

  • Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật

    Ông nội tôi mất năm 2005 để lại một lô đất, không để lại di chúc, bố tôi cũng mất năm 2011. Đến 2015, mẹ kế của bố tôi và anh chị em của bố tôi muốn bán đất và sang tên cho mẹ kế. Sau khi sang tên và bán được đất rồi, tôi muốn hỏi, tôi có...

  • Đưa tài sản trở thành tài sản góp vốn vào công ty?

    Thưa luật sư! Hiện tại công ty em đang có một vấn đề như sau, Công ty có 1 căn nhà nhưng là đó là tài sản của sếp dựng nên trước khi thành lập công ty, không có hóa đơn chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì chứng minh tài sản này là của công ty. Bây...