Văn Bản mới ngày 09/12/2019

Văn Bản mới ngày 09/12/2019 cập nhật và tham khảo

Đầu tư

Tài chính-Ngân hàng

Thuế-Phí-Lệ phí

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Y tế-Sức khỏe

Khoa học-Công nghệ

Xây dựng

Cơ cấu tổ chức

Chính sách

Hành chính

Giao thông

Cán bộ-Công chức-Viên chức

Thực phẩm-Dược phẩm

Thương mại-Quảng cáo

Địa giới hành chính

Bảo hiểm

Tư pháp-Hộ tịch

Tài nguyên-Môi trường

Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Đầu tư

1              (Ngày 06/12/2019) Quyết định 1768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)

2              (Ngày 04/12/2019) Quyết định 1754/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Vinpearl Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam

3              (Ngày 04/12/2019) Quyết định 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Tài chính-Ngân hàng

1              (Ngày 01/11/2019) Nghị quyết 802/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay nước ngoài sang vốn viện trợ (chi thường xuyên) năm 2019 cho tỉnh Trà Vinh

Thuế-Phí-Lệ phí

1              (Ngày 04/12/2019) Công văn 90807/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

2              (Ngày 04/12/2019) Công văn 90806/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về nội dung trên hóa đơn điện tử

3              (Ngày 03/12/2019) Công văn 90476/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

4              (Ngày 02/12/2019) Công văn 90275/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế khi bán thanh lý hàng tồn kho

5              (Ngày 02/12/2019) Công văn 90274/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động bán phần mềm dạy tiếng Anh

6              (Ngày 02/12/2019) Công văn 90159/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

7              (Ngày 02/12/2019) Công văn 90282/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in

8              (Ngày 02/12/2019) Công văn 90162/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng

9              (Ngày 02/12/2019) Công văn 90157/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí hao hụt hàng hóa, chi mua quà tặng khách hàng

10           (Ngày 02/12/2019) Công văn 90167/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

11           (Ngày 02/12/2019) Công văn 90166/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê nhà

12           (Ngày 02/12/2019) Công văn 90158/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

13           (Ngày 02/12/2019) Công văn 90165/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

1              (Ngày 05/12/2019) Công văn 1519/QLCL-QLVBCC của Cục Quản lý chất lượng về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

2              (Ngày 02/12/2019) Văn bản hợp nhất 5161/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

3              (Ngày 02/12/2019) Văn bản hợp nhất 5160/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Y tế-Sức khỏe

1              (Ngày 05/12/2019) Thông tư 31/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường

2              (Ngày 03/12/2019) Thông tư 30/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

3              (Ngày 27/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Khoa học-Công nghệ

1              (Ngày 03/12/2019) Quyết định 930/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tọa đàm thông tin khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 – 2020, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030

2              (Ngày 18/11/2019) Quyết định 3461/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

3              (Ngày 08/10/2019) Quyết định 2932/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia – Thức ăn chăn nuôi

4              (Ngày 08/10/2019) Quyết định 2937/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia – Chất lượng nước

5              (Ngày 08/10/2019) Quyết định 2941/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia – Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

Xây dựng

1              (Ngày 06/12/2019) Công văn 11161/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình

2              (Ngày 06/12/2019) Quyết định 1768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)

3              (Ngày 04/12/2019) Quyết định 1744/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

4              (Ngày 04/12/2019) Công văn 11100/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Cơ cấu tổ chức

1              (Ngày 29/11/2019) Công văn 4515/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới

2              (Ngày 27/11/2019) Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Chính sách

1              (Ngày 06/12/2019) Thông báo 413/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045

2              (Ngày 04/12/2019) Quyết định 1747/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020

3              (Ngày 03/12/2019) Quyết định 930/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tọa đàm thông tin khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ về Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 – 2020, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030

Hành chính

1              (Ngày 04/12/2019) Quyết định 1747/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020

2              (Ngày 28/11/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

3              (Ngày 27/11/2019) Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

4              (Ngày 26/11/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích các công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

Giao thông

1              (Ngày 06/12/2019) Công văn 11161/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình

2              (Ngày 06/12/2019) Quyết định 1768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)

3              (Ngày 04/12/2019) Công văn 11100/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

4              (Ngày 04/12/2019) Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải đang thực hiện

Cán bộ-Công chức-Viên chức

1              (Ngày 02/12/2019) Công văn 5354/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

Thực phẩm-Dược phẩm

1              (Ngày 27/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2              (Ngày 20/11/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thương mại-Quảng cáo

1              (Ngày 29/11/2019) Thông tư 37/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

2              (Ngày 20/11/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Địa giới hành chính

1              (Ngày 05/12/2019) Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi nội dung mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 ban hành kèm theo Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại

2              (Ngày 05/12/2019) Nghị quyết 113/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai tại ba khu vực do lịch sử để lại

3              (Ngày 05/12/2019) Nghị quyết 114/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Cù lao Gò Gia do lịch sử để lại

Bảo hiểm

1              (Ngày 29/11/2019) Công văn 4515/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới

Tư pháp-Hộ tịch

1              (Ngày 18/11/2019) Quyết định 2038/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

2              (Ngày 18/11/2019) Quyết định 2039/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

3              (Ngày 18/11/2019) Quyết định 2040/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4              (Ngày 18/11/2019) Quyết định 2025/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

5              (Ngày 18/11/2019) Quyết định 2037/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

 

6              (Ngày 18/11/2019) Quyết định 2041/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Tài nguyên-Môi trường

1              (Ngày 02/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nông nghiệp-Lâm nghiệp

1              (Ngày 06/12/2019) Công văn 11165/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản

2              (Ngày 06/12/2019) Thông báo 412/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo “Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

3              (Ngày 02/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định

4              (Ngày 26/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

1              (Ngày 27/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh