THUÊ NHIỀU XE Ô TÔ SAU ĐÓ KHÔNG TRẢ LẠI: NGUYỄN TUẤN LÂN VŨ THỊ LOAN VÀ NGUYỄN TUẤN CHIẾN , GÂY THIỆT HẠI TÀI SẢN CỦA NHIỀU NGƯỜI (KỲ 4).

THUÊ NHIỀU XE Ô TÔ SAU ĐÓ KHÔNG TRẢ LẠI: NGUYỄN TUẤN LÂN VŨ THỊ LOAN VÀ NGUYỄN TUẤN CHIẾN , GÂY THIỆT HẠI TÀI SẢN CỦA NHIỀU NGƯỜI (KỲ 1).

HAI DOANH NGHIỆP VÀ BỐN GIA ĐÌNH KÊU CỨU, VÌ BA ĐỐI TƯỢNG THUÊ XE Ô TÔ

(HAI DOANH NGHIỆP VÀ BỐN GIA ĐÌNH LÀM ĐƠN KÊU CỨU, TRONG VIỆC: NGUYỄN TUẤN LÂN, VŨ THỊ LOAN, NGUYỄN TUẤN CHIẾN ĐẾN CTY VHP, CTY INARI VÀ BỐN GIA ĐÌNH KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ , SAU ĐÓ CẮT ĐỊNH VỊ GPS, KHÔNG TRẢ LẠI KHI HẾT HẠN HỢP ĐỒNG RỒI NÓI LÀ MẤT XE )

         I. HAI DOANH NGHIỆP VÀ BỐN GIA ĐÌNH KÊU CỨU GỒM:

1. Công ty TNHH Vũ Hùng Phát (VHP) - Thanh Xuân, Hà Nội.
2. CÔNG TY CỔ PHẦN INARI - Sóc Sơn - Hà Nội.
3. ÔNG PHẠM NGỌC B- Bắc Từ Liên - Hà Nội
4. ÔNG ĐOÀN TRUNG L, Thanh Trì - Hà Nội. 
5. Bà Trần Thị N Hoàng Mai Hà Nội.
6. ÔNG LƯU ĐÌNH T, Thanh Xuân - Hà Nội.

II. BA ĐỐI TƯỢNG THUÊ NHIỀU XE Ô TÔ CỦA HAI CÔNG TY VÀ BỐN GIA ĐÌNH, SAU ĐÓ CẮT ĐỊNH VỊ GPS,KHÔNG TRẢ LẠI CHO CHỦ SỞ HỮU KHI ĐẾN HẠN PHẢI TRẢ: