Một số văn bản mới Tuần 7/2018

Doanh nghiệp

Đầu tư

Thương mại

Xuất nhập khẩu

Tiền tệ – Ngân hàng

Thuế – Phí – Lệ Phí

Bảo hiểm

Bất động sản

Bộ máy hành chính

Trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hình sự

Xây dựng – Đô thị

Giáo dục

Tài nguyên – Môi trường

Văn hóa – Xã hội

Doanh nghiệp

 1. (05/02/2018) Nghị định 20/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

 

Đầu tư

 1. (03/01/2018) Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 59/2017/QĐ-UBND

 

Thương mại

 1. (10/01/2018) Công văn 128/VKSTC-V3 năm 2018 về xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địa do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (10/01/2018) Quyết định 03a/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Ủy ban Dân tộc ban hành

 

Xuất nhập khẩu

 1. (07/02/2018) Công văn 783/TCHQ-TXNK năm 2018 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (07/02/2018) Công văn 780/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định lượng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Tổng cục hải quan ban hành
 3. (07/02/2018) Công văn 784/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (07/02/2018) Công văn 1366/VPCP-KTTH năm 2018 về thực hiện Nghị định 134/2016/NĐ-CP về biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/02/2018) Công văn 769/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng nhà xe lưu động do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (30/01/2018) Quyết định 240/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (30/01/2018) Thông báo 598/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Vải dệt kim sợi ngang do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (29/01/2018) Thông báo 556/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Sạc pin do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (25/01/2018) Kế hoạch 39/KH-UBND về thực hiện giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh An Giang năm 2018

 

Tiền tệ – Ngân hàng

 1. (12/02/2018) Thông tư 02/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (27/03/2017) Quyết định 488/QĐ-NHNN năm 2017 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2017-2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 

Thuế – Phí – Lệ Phí

 1. (17/01/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 tại tỉnh Yên Bái
 2. (22/12/2017) Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về bảng tính giá thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 

Bảo hiểm

 1. (29/12/2017) Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 

 

Bất động sản

 1. (30/01/2018) Thông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành
 2. (30/01/2018) Thông tư 11/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành
 3. (04/01/2018) Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 4. (21/12/2017) Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 5. (21/12/2017) Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

 

Bộ máy hành chính

 1. (09/02/2018) Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (08/02/2018) Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018
 3. (08/02/2018) Nghị quyết 485/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết tháng 6 năm 2017 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 4. (02/02/2018) Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
 5. (02/02/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 15/2009/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 6. (17/01/2018) Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về sửa đổi điểm d Khoản 1 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
 7. (16/01/2018) Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 8. (12/01/2018) Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2018 về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (12/01/2018) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2018 về công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trách nhiệm hình sự

 1. (26/01/2018) Quyết định 39/QĐ-VKSTC năm 2018 về biểu mẫu nghiệp vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 

Xây dựng – Đô thị

 1. (26/01/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

Giáo dục

 1. (26/01/2018) Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

Tài nguyên – Môi trường

 1. (07/02/2018) Thông tư 01/2018/TT-BTNMT về quy định định mức kinh tế – kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (29/12/2017) Thông tư 76/2017/TT-BTNMT về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 

Văn hóa – Xã hội

 1. (09/02/2018) Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do Thủ tướng Chính phủ ban hành