Tin tức pháp luật

  • NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

    TÀI LIỆU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Báo cáo về những nội dung mới của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự. MỤC LỤC  Những nội dung mới ...

  • Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2017

    Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: Miễn thuế nhập khẩu, GTGT với hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế; Miễn lệ phí cấp căn cước công dân lần đầu cho người đủ 14 tuổi; Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải có ...

  • Đưa tài sản trở thành tài sản góp vốn vào công ty?

    Thưa luật sư! Hiện tại công ty em đang có một vấn đề như sau, Công ty có 1 căn nhà nhưng là đó là tài sản của sếp dựng nên trước khi thành lập công ty, không có hóa đơn chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì chứng minh tài sản này là của công ty. Bây...