Tin tức pháp luật

 • ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH /VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN /THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

  Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: – Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ. – Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho ...

 • Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp

  “Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ; nêu rõ phương thức thanh toán, cách thức và thời hạn” Bước 1: – Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này phải có nội dung: a) Tên, địa ...

 • Một số điểm mới chủ đạo của Bộ Luật dân sự năm 2015

  Bộ luật dân sự sửa đổi (BLDS năm 2015) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ngày 24-11-2015, gồm 27 chương, 689 điều. Bài viết này giới thiệu một số quy định mới, có tính đột phá của Bộ luật dân sự năm 2015. 1. Bộ luật dân sự ...

 • NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

  TÀI LIỆU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Báo cáo về những nội dung mới của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự. MỤC LỤC  Những nội dung mới ...

 • Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2017

  Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: Miễn thuế nhập khẩu, GTGT với hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế; Miễn lệ phí cấp căn cước công dân lần đầu cho người đủ 14 tuổi; Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải có ...