Tin tức pháp luật

 • Quy định đồng phục bảo vệ thông tư Số: 08/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 02 năm 2016

  Trước đây bộ đồng phục bảo vệ tại các đơn vị khác nhau được thiết kế may khác nhau và không đồng nhất. Tuy nhiên để đồng nhất cho các kiểu trang phục cho lực lượng bảo vệ thì Bộ Công An đã đưa ra các quy định về mẫu đồng phục bảo vệ theo thông tư 08. Theo hướng...

 • BẢN TIN PHÁP LUẬT 1/3/2017

  Ngày 14/02/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho...

 • Chính thức cho thí điểm cá cược bóng đá quốc tế

  Lần đầu tiên, Chính phủ cho phép 01 doanh nghiệp được tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian thí điểm là 05 năm, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Nội dung này được nêu tại Nghị định...

 • Bảo hiểm cho NLĐ trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người

  Theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 của Bộ Tài chính, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường trước khi người lao động thực hiện công việc. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp này là 100 triệu đồng/người/vụ....

 • Thí điểm cho người Việt chơi casino

  Đây là nội dung mới, đáng chú ý tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino. Theo đó, từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực - tức 15/03/2017, sẽ thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch...