Tin tức

 • Chính thức cho thí điểm cá cược bóng đá quốc tế

  Lần đầu tiên, Chính phủ cho phép 01 doanh nghiệp được tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian thí điểm là 05 năm, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Nội dung này được nêu tại Nghị định...

 • Bảo hiểm cho NLĐ trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người

  Theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 của Bộ Tài chính, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường trước khi người lao động thực hiện công việc. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp này là 100 triệu đồng/người/vụ....

 • Thí điểm cho người Việt chơi casino

  Đây là nội dung mới, đáng chú ý tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino. Theo đó, từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực - tức 15/03/2017, sẽ thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch...

 • Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2017

  Thời gian cấp Sổ đỏ chỉ còn 15 ngày; Năm 2017, nội dung thi THPT quốc gia nằm trọn trong chương trình lớp 12; Thí điểm cho người Việt chơi casino; Không được vay ngân hàng để mua vàng miếng; Chính thức cho thí điểm cá cược bóng đá quốc tế… ...

 • Tham khảo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kể từ ngày 03/03/2017

  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong nhiều trường hợp. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:...