Thương hiệu

  • Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

    02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Chứng từ nộp phí, lệ phí. ...

  • Đăng ký logo ở đâu

    Để tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ độc quyền đối với Logo bạn cần thực hiện các công việc sau:...

  • Đưa tài sản trở thành tài sản góp vốn vào công ty?

    Thưa luật sư! Hiện tại công ty em đang có một vấn đề như sau, Công ty có 1 căn nhà nhưng là đó là tài sản của sếp dựng nên trước khi thành lập công ty, không có hóa đơn chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì chứng minh tài sản này là của công ty. Bây...