Đăng ký logo ở đâu

Để tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ độc quyền đối với Logo bạn cần thực hiện các công việc sau:

  1. Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu (Logo) dự định đăng ký độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (khi đăng ký bảo hộ tại Việt Nam) xem có trùng, tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký hay chưa;
  2. Phân loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của ngành nghề kinh doanh theo Phân loại hàng hóa dịch vụ của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO cho những sản phẩm/dịch vụ độc quyền;
  3. Làm đơn đăng ký nhãn hiệu theo mẫu quy định kèm theo 9 mẫu nhãn hiệu ( Logo) dự định đăng ký kích thước không quá (8x8cm);
  4. Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chúng tôi có cung cấp dịch vụ đăng ký logo cho các công ty có nhu cầu, nếu bạn vướng mắc thủ tục có thể liên hệ tới dịch vụ của chúng tôi để kịp thời bảo hộ cho logo của bạn !

Chúc bạn thành công !