BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 01/2018

Doanh nghiệp:
ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017.

Theo phương án này, các thủ tục về thành lập doanh nghiệp; hộ kinh doanh… sẽ được đơn giản hóa theo hướng người làm thủ tục không còn phải nộp “Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác” trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, thay thế một loạt các thông tin về công dân như: Họ tên khai sinh; ngày tháng năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại… và thông tin “Căn cước công dân” trong các mẫu văn bản đề nghị, mẫu đơn, tờ khai quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT bằng 02 thông tin: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Số định danh cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

SCIC CÓ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017, thay thế cho Nghị định số 57/2014/NĐ-CP năm 2014.

Theo điều lệ mới, SCIC tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có 01 con dấu, có biểu tượng riêng và được mở tài khoản tiền Đồng và ngoại tệ tại các ngân hàng trong và ngoài nước…

Ngành nghề kinh doanh chính của SCIC bao gồm: Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao; Tiếp nhận và thực hiện quyền đại

diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận.

Vốn điều lệ của SCIC được quy định là 50.000 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của SCIC có thể tăng lên do Nhà nước cấp vốn; tự bổ sung từ Quỹ đầu tư phát triển; các nguồn tài trợ không hoàn lại…

SCIC có trụ sở chính đặt tại tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; số điện thoại: 024.38240.703.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
Những quy định mới về hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017.

Theo đó, SCIC không được đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, mua toàn bộ doanh nghiệp khác mà người quản lý, người đại diện tại doanh nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của SCIC.

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp cho SCIC theo thời hạn ghi tại Quyết định, văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc trong thời hạn 30

̉ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phu hoặc từ ngày Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh phải hoàn thành việc công bố giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoặc từ ngày 25/12/2017 tùy từng trường hợp.

Ngoài ra, việc xác định giá khởi điểm khi bán phần vốn Nhà nước phải bảo đảm phản ánh đầy đủ giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị được tạo bởi giá trị quyền sử dụng đất giao hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định pháp luật, giá trị các quyền sở hữu trí tuệ và tài sản vô hình khác (nếu có) của doanh nghiệp tại thời điểm bán vốn.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2018
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông năm 2018 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 25/12/2017, kèm theo Quyết định số 2393/QĐ-BTTTT.

Cụ thể, nhằm thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp, kế hoạch này tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; Tổ chức biên

soạn tài liệu, đề cương, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới; biên soạn tài liệu phổ biến chuyên ngành; Tổ chức hội nghị tập huấn tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông; Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp bằng văn bản; qua mạng điện tử; qua điện thoại; Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.