Bản tin văn bản nổi bật Tháng 5 năm 2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan

Doanh nghiệp

Đầu tư

Thương mại

Xuất nhập khẩu

Tiền tệ – Ngân hàng

Lao động – Tiền lương

Công nghệ thông tin

Bất động sản

Bộ máy hành chính

Vi phạm hành chính

Thủ tục Tố tụng

Tài chính nhà nước

Giao thông – Vận tải

Giáo dục

Thể thao – Y tế

Văn hóa – Xã hội

Doanh nghiệp

–  (27/04/2018) Quyết định 461/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

– (24/04/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

– (23/04/2018) Công văn 1193/GSQL-GQ2 năm 2018 về sử dụng mã loại hình tờ khai nhập khẩu khi doanh nghiệp nội địa nhập khẩu sản phẩm lỗi, hỏng sau quá trình gia công từ doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

– (06/04/2018) Công văn 1841/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty do Tổng cục Hải quan ban hành

– (05/04/2018) Công văn 1785/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lời kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Unitika Trading Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Đầu tư

-(26/04/2018) Quyết định 459/QĐ-TTg năm 2018 về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thương mại

-(03/05/2018) Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2018 về hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật quản lý về ngoại thương do Chính phủ ban hành

-(27/04/2018) Quyết định 1408/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018

-(26/04/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-(26/04/2018) Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm azo trong sản phẩm dệt may do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

-(19/04/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

-(16/04/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

-(16/04/2018) Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Xuất nhập khẩu

-(27/04/2018) Công văn 2273/TCHQ-TXNK năm 2018 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng tro bay xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

-(27/04/2018) Công văn 2274/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả Đơn đề nghị định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Vảy cán” do Tổng cục Hải quan ban hành

-(27/04/2018) Công văn 2275/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Bảng vi mạch dẻo đã gắn linh kiện” do Tổng cục Hải quan ban hành

-(27/04/2018) Công văn 2296/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định mã HS mặt hàng “Hạt nhựa màu đen” do Tổng cục Hải quan ban hành

-(27/04/2018) Công văn 2297/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả hồ sơ xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

-(27/04/2018) Thông tư 09/2018/TT-BYT về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

-(24/04/2018) Công văn 2220/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mã HS mặt hàng “Hemoclin tube 37g” do Tổng cục Hải quan ban hành

-(24/04/2018) Công văn 2223/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Tấm tế bào quang điện do Tổng cục Hải quan ban hành

-(24/04/2018) Công văn 2225/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Ống co nhiệt tại Công văn 765/HQĐNg-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

-(23/04/2018) Công văn 2171/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

-(23/04/2018) Công văn 2172/TCHQ-TXNK năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

-(23/04/2018) Công văn 2186/TCHQ-GSQL năm 2018 về nộp bổ sung C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

-(23/04/2018) Công văn 2168/TCHQ-TXNK năm 2018 về rà soát việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường do Tổng cục Hải quan ban hành

-(20/04/2018) Công văn 2114/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Instant Coffee” do Tổng cục Hải quan ban hành

-(20/04/2018) Công văn 2127/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả hồ sơ xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

-(20/04/2018) Công văn 2136/TCHQ-TXNK năm 2018 hướng dẫn thủ tục, hồ sơ miễn thuế hàng viện trợ do Tổng cục Hải quan ban hành

-(20/04/2018) Quyết định 1316/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng máy vi tính chuyên dùng, máy in chuyên dùng trong hệ thống Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

-(19/04/2018) Quyết định 1246/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

-(19/04/2018) Quyết định 1247/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

-(19/04/2018) Quyết định 1248/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang do Tổng cục Hải quan ban hành

-(17/04/2018) Công văn 2052/TCHQ-GSQL năm 2018 về tờ khai còn tồn trên hệ thống trong quá trình triển khai thực hiện Điều 41 Luật Hải quan 2014 do Tổng Cục Hải quan ban hành

-(16/04/2018) Công văn 2005/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

-(16/04/2018) Công văn 2020/TCHQ-GSQL năm 2018 về hủy tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

-(16/04/2018) Công văn 2027/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng “máy dập viên” do Tổng cục Hải quan ban hành

-(13/04/2018) Công văn 1975/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

-(13/04/2018) Công văn 2001/TCHQ-TXNK năm 2018 về chi phí vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành

-(12/04/2018) Công văn 1966/TCHQ-TXNK năm 2018 về triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

-(12/04/2018) Công văn 1961/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng thép do Tổng cục Hải quan ban hành

-(11/04/2018) Công văn 1942/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện quy định về khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

-(11/04/2018) Công văn 1943/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục nhập khẩu vỏ lon sữa Ensure giới thiệu sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

-(11/04/2018) Quyết định 1185/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

-(10/04/2018) Công văn 1888/TCHQ-GSQL năm 2018 về C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

-(09/04/2018) Công văn 1847/TCHQ-GSQL năm 2018 về điều chuyển hàng hóa giữa hai cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

-(06/04/2018) Công văn 1832/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số đối với mặt hàng Màn hình cảm ứng do Tổng cục Hải quan ban hành

-(06/04/2018) Công văn 1834/TCHQ-TXNK năm 2018 hướng dẫn mã số hàng hóa và thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

-(05/04/2018) Công văn 1787/TCHQ-TXNK năm 2018 phân loại Công tắc điện cơ bật nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiền tệ – Ngân hàng

-(27/04/2018) Thông tư 12/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

-(27/04/2018) Thông báo 1862/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05 năm 2018 do Kho bạc Nhà nước ban hành

-(30/03/2018) Thông tư 08/2018/TT-NHNN hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lao động – Tiền lương

-(18/04/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quản lý

-(02/04/2018) Quyết định 1244/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công nghệ thông tin

-(04/04/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

-(27/03/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành và liên thông văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bất động sản

-(06/04/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hành

Bộ máy hành chính

-(27/04/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

-(18/04/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

-(17/04/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực do tỉnh Hậu Giang ban hành

-(17/04/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định về số lượng và mức trợ cấp cho lực lượng Dân quân tự vệ, Công an viên ở xã, phường, thị trấn và các chức danh đoàn thể ở ấp, khu vực do tỉnh Hậu Giang ban hành

-(17/04/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

-(17/04/2018) Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

Vi phạm hành chính

-(24/04/2018) Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

-(24/04/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủ tục Tố tụng

-(24/04/2018) Thông tư 01/2018/TT-TANDTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tài chính nhà nước

-(02/05/2018) Quyết định 463/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa trong thời gian giáp hạt năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-(02/05/2018) Quyết định 464/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái trong thời gian giáp hạt năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-(02/05/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về “Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến công thành phố Hồ Chí Minh”

-(24/04/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND quy định về nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

-(20/04/2018) Quyết định 554/QĐ-BTC năm 2018 đính chính Thông tư 137/2017/TT-BTC quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm do Bộ Tài chính ban hành

-(17/04/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về thời gian, biểu mẫu về tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

-(11/04/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về giá cước vận chuyển bằng xe ô tô cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo do tỉnh Thanh Hóa ban hành

-(28/03/2018) Thông tư 29/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

-(08/02/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

-(24/01/2018) Thông tư 07/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Giao thông – Vận tải

-(27/04/2018) Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

-(26/04/2018) Thông tư 20/2018/TT-BGTVT quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

-(25/05/2015) Công văn 6530/BGTVT-CQLXD năm 2015 thực hiện công tác thẩm tra an toàn giao thông đối với dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Giáo dục

-(17/04/2018) Công văn 1493/BGDĐT-KHCNMT năm 2018 về hoạt động chuyển giao công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

-(16/04/2018) Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thể thao – Y tế

-(13/04/2018) Quyết định 242/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 01 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 35 (Số đăng ký có hiệu lực 03 năm) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

-(13/04/2018) Quyết định 243/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 02 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 35 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

-(13/04/2018) Quyết định 244/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 23 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 35 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Văn hóa – Xã hội

-(02/05/2018) Quyết định 465/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 05 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

-(27/04/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên