Bản tin văn bản mới tháng 3

 

Doanh nghiệp

Đầu tư

Thương mại

Thuế – Phí – Lệ Phí

Lao động – Tiền lương

Công nghệ thông tin

Dịch vụ pháp lý

Bộ máy hành chính

Văn phòng Chính phủ ban hành

Vi phạm hành chính

Trách nhiệm hình sự

Thủ tục Tố tụng

Tài chính nhà nước

Giao thông – Vận tải

Giáo dục

Tài nguyên – Môi trường

Thể thao – Y tế

Quyền dân sự

Văn hóa – Xã hội

Doanh nghiệp

 1. (05/03/2018) Chỉ thị 07/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (03/03/2018) Công văn 2021/VPCP-KTTH năm 2018 về thuế, chế độ kế toán của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/01/2018) Công văn 1521/CT-TTHT năm 2018 về xác định thu nhập miễn thuế, thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trên Tờ khai quyết toán thuế mẫu 03/TNDN do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Đầu tư

 1. (01/03/2018) Quyết định 964/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018
 2. (31/01/2018) Thông tư 12/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thương mại

 1. (07/03/2018) Thông báo 90/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (06/03/2018) Thông báo 86/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Công Thương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (02/03/2018) Quyết định 686/QĐ-BCT năm 2018 về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức do Bộ Công thương ban hành
 4. (01/03/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-TTg về Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (01/03/2018) Nghị định 28/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương
 6. (01/03/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (27/02/2018) Thông tư 02/2018/TT-BCT về quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 8. (27/02/2018) Thông tư 01/2018/TT-BCT về quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (26/02/2018) Thông tư 02/2018/TT-BTP về hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Thuế – Phí – Lệ Phí

 1. (30/01/2018) Công văn 4885/CT-TTHT năm 2018 về ủy quyền quyết toán đối với cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (30/01/2018) Công văn 4996/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ đối với khoản chi lương tháng 13 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (30/01/2018) Công văn 4881/CT-TTHT năm 2018 về chi phí thuế thu nhập cá nhân nộp thay người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (18/01/2018) Công văn 2733/CT-TTHT năm 2018 về chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (16/01/2018) Công văn 2231/CT-TTHT năm 2018 về kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà, cửa hàng và tiền lương hưu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (15/01/2018) Công văn 2001/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lao động – Tiền lương

 1. (05/03/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công nghệ thông tin

 1. (06/03/2018) Quyết định 273/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (02/03/2018) Quyết định 67/QĐ-UBDT năm 2018 quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Ủy ban Dân tộc
 3. (02/03/2018) Quyết định 276/QĐ-BTTTT năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (01/03/2018) Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Dịch vụ pháp lý

 1. (28/02/2018) Quyết định 250/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bộ máy hành chính

 1. (05/03/2018) Công văn 2049/VPCP-QHĐP năm 2018 về triển khai Nghị quyết 485/NQ-UBTVQH14 về giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/03/2018) Thông báo 84/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2017 do

Văn phòng Chính phủ ban hành

 1. (03/03/2018) Công văn 2004/VPCP-QHQT năm 2018 về Hội đồng Năng lượng Thế giới mời Việt Nam tham gia thành viên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/03/2018) Công văn 2005/VPCP-QHQT năm 2018 về kết quả Kỳ họp lần thứ 5 Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam- Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (03/03/2018) Công văn 2016/VPCP-QHQT năm 2018 về tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp thường trực Chính phủ Việt Nam – Chính phủ Wallonie-Bruxelles do Văn phòng Chính phủ ban hành

Vi phạm hành chính

 1. (07/02/2018) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Điều 11 của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 11/2017/QĐ-UBND
 2. (07/02/2018) Thông tư 05/2018/TT-BCA về quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Trách nhiệm hình sự

 1. (23/01/2018) Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam do Bộ trưởng Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Thủ tục Tố tụng

 1. (01/02/2018) Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa do Bộ trưởng Bộ Công an – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 2. (01/02/2018) Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử do Bộ trưởng Bộ Công an – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 3. (29/12/2017) Quyết định 03/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tài chính nhà nước

 1. (02/03/2018) Công văn 1969/VPCP-QHQT năm 2018 về quan điểm tính toán thành tố ưu đãi của các khoản vay nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Giao thông – Vận tải

 1. (05/03/2018) Công văn 2059/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về vụ tai nạn giao thông đường bộ tại tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Giáo dục

 1. (28/02/2018) Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT về sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (30/01/2018) Quyết định 338/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (29/01/2018) Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tài nguyên – Môi trường

 1. (08/03/2018) Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (09/02/2018) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

Thể thao – Y tế

 1. (09/02/2018) Thông tư 04/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyền dân sự

 1. (29/12/2017) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn hóa – Xã hội

 1. (07/03/2018) Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (06/03/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (06/03/2018) Quyết định 1619/QĐ-BYT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành
 4. (06/02/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam