BẢN TIN VĂN BẢN LUẬT TUẦN 38/2017

BẢN TIN VĂN BẢN LUẬT TUẦN 38/2017

 Doanh nghiệp Xuất nhập khẩu  Khoa học công nghệ  Cơ cấu tổ chức
 Thuế – Phí-Lệ phí  Xây dựng Cán bộ công chức  Công nghiệp
Lao động Tiền lương,  Thương mại Thông tin truyền thông Nông, lâm, nghiệp
 Bảo hiểm  Tài nguyên môi trường  Văn hóa, thể thao, du lịch  Tư pháp, hộ tịch
 Đất đai – nhà ở  Y tế sức khỏe  Chính sách  Xuất nhập cảnh
 Đầu tư  Giao thông  Hành chính
Tài chính ngân hàng  Giaos dục đào tạo  Hình sự

 

DOANH NGHIỆP

Ngày 26/09/2017, Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp ban hành Công văn 798/BĐMDN về doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

– Ngày 25/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10197/VPCP-KTTH về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ Hội nghị APEC 2017.

– Ngày 22/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10090/VPCP-KTTH về xử lý thông tin về thuế, phí.

– Ngày 21/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4307/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

– Ngày 21/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4300/TCT-KK về việc phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Ngày 21/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4299/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

– Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4278/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4269/TCT-QLN về việc không tính tiền chậm nộp thuế.

– Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4253/TCT-CS về việc giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

– Ngày 19/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Ngày 13/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4148/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

– Ngày 13/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4142/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

– Ngày 27/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10251/VPCP-KGVX về việc áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất.

– Ngày 26/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

BẢO HIỂM

– Ngày 22/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1541/QĐ-BHXH về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 của Chính phủ.

– Ngày 22/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4184/BHXH-CSXH về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

– Ngày 22/09/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4243/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

– Ngày 12/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1919/BHXH-QLT về việc thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Ngày 12/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4022/BHXH-CSYT về việc thanh toán vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 và chi phí 6 tháng đầu năm 2017.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

– Ngày 20/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1439/TTg-CN về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

ĐẦU TƯ

– Ngày 20/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3610A/QĐ-BCT về việc ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018.

– Ngày 20/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1440/TTg-CN về phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án đường vành đai II Thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT.

– Ngày 11/09/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 7427/BKHĐT-TTr về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2018.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

– Ngày 26/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10228/VPCP-KTTH về quy chế quản lý tài chính 05 dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

– Ngày 25/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10187/VPCP-KTTH về việc nộp khoản thu từ cổ phần hóa và bổ sung vốn điều lệ.

– Ngày 22/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3657/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017 về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”.

– Ngày 20/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1871/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Ngày 12/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12089/BTC-ĐT về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng 2012 – 2015 của các dự án kiên cố hóa trường lớp học thuộc tỉnh Lạng Sơn.

– Ngày 11/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1795/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính.

– Ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

XUẤT NHẬP KHẨU

– Ngày 25/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6281/TCHQ-TXNK về việc áp mã HS cho mặt hàng dây chuyền chế biến bột cá.

– Ngày 25/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6253/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số – Mỏ khò hàn KT-2104.

– Ngày 25/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6252/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số – Wood panel with plastic base.

Ngày 25/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6251/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số – Đầu điều khiển và quản lý thiết bị khác thông qua hệ thống cổng giao tiếp mạng, dùng cho điện áp: 100V-240V.

– Ngày 25/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6250/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số – Tấm xi măng Durock.

– Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9977/VPCP-KTTH về việc quy định nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

– Ngày 15/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6104/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số.

XÂY DỰNG

– Ngày 27/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10263/VPCP-CN về việc chỉ đạo quy hoạch xây dựng khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận.

– Ngày 22/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10091/VPCP-CN về việc thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện 391/CĐ-TTg ngày 16/03/2017 tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

– Ngày 21/09/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 970/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

– Ngày 20/09/2017, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 04/CT-BXD về việc phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/04/1958 – 29/04/2018).

– Ngày 20/09/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 964/QĐ-BXD về việc công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình.

THƯƠNG MẠI

– Ngày 22/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10092/VPCP-V.I về tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

– Ngày 21/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 18/2017/TT-BCT về việc bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

– Ngày 19/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2017/TT-BCT về việc hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

– Ngày 18/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12350/BTC-HCSN về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Quyết định 1997/QĐ-TTg.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

– Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 446/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi thị sát tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại tỉnh Quảng Bình.

– Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 445/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi thị sát tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh.

– Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 444/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi thị sát tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại tỉnh Nghệ An.

– Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10003/VPCP-NN về việc tổ chức Hội nghị của Chính phủ về chuyển đổi mô hình phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Ngày 01/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

– Ngày 20/09/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4210/QĐ-BYT về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

– Ngày 19/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 412/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 246 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 98.

– Ngày 19/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 406/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 992 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 159.

GIAO THÔNG

– Ngày 18/09/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2678/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

– Ngày 26/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 454/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

– Ngày 26/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1453/TTg-CN về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

– Ngày 25/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4462/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy từ năm 2018.

– Ngày 22/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4424/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế.

– Ngày 21/09/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

– Ngày 20/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4378/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

– Ngày 18/09/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2516/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

– Ngày 14/09/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4962/BNV-ĐT về việc bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

– Ngày 12/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTTTT quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.

– Ngày 12/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 19/2017/TT-BTTTT về việc quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông.

– Ngày 11/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 18/2017/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng”.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

– Ngày 21/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.

CHÍNH SÁCH

– Ngày 25/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10162/VPCP-KGVX về việc báo cáo cập nhật tình hình thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) giai đoạn 2015 – 2017.

– Ngày 22/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10121/VPCP-KGVX về việc thực hiện chính sách đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

– Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 442/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

HÀNH CHÍNH

– Ngày 25/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1449/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

– Ngày 19/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3399/BTTTT-VP về việc thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

HÌNH SỰ

– Ngày 27/09/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1559/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

– Ngày 25/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1448/QĐ-TTg về việc ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được kéo dài thời gian công tác để giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

– Ngày 22/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1438/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Độ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Ngày 22/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1436/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Ngày 20/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1430/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

CÔNG NGHIỆP

– Ngày 22/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 11/CT-BCT về việc tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

– Ngày 08/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 10/CT-BCT về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

– Ngày 22/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1434/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

– Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 443/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên.

– Ngày 19/09/2017, Cục Chăn nuôi ban hành Công văn 1525/CN-TĂCN về việc rà soát quy trình và đăng ký hoạt động thử nghiệm liên phòng thức ăn chăn nuôi.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

– Ngày 20/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1780/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1790/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1789/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1788/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1787/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1786/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1785/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1784/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1783/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1782/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1781/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1779/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1778/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

– Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1776/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

XUẤT NHẬP CẢNH

– Ngày 26/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-TTg về việc quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.