TRANG CHỦTIN TỨC VĂN BẢN LUẬTMẪU VĂN BẢNHỎI ĐÁPDANH BẠ LUẬT SƯ GIỚI THIỆUTuyển Dụng

Thành viên: 
Mật khẩu:

Quên mật khẩu   

Đăng kư thành viên

STT

TIÊU ĐỀ VĂN BẢN

1   Mẫu hợp đồng mua bán, cho thuê nhà                  
3   Hợp đồng sửa chữa nhà ở
5   Hợp đồng thuê đất
7   HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
9   HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP ĐẠI LƯ
11   HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
13   HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
15   HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
17   HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
18   HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BĂI
19   HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
20   HỢP ĐỒNG HỢP TÁC LIÊN DOANH
21   HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TR̀NH
22   HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
23   HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
24   HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)
25   HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP ĐẠI LƯ
26   HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
27   HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
28   HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
29   HỢP ĐỒNG BẢO LĂNH VAY VỐN
30   HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TR̀NH
 
TỔNG HỢP MẪU VĂN BẢN
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>